LAARK

KVUC Aula

Et samlingssted for studerende på Københavns Voksenundervisningscenter og tilhørende grupperum.

Type:Renovering og ombygning
År:2016 - 2023
Status:Realiseret
Areal:800 m2
Bygherre:KVUC
Arkitekt:LAARK ApS som totalrådgiver
Bygherrerådgiver:Niels Anker Jørgensen, Engarde rådgivning ApS
Ingeniør:Bang og Beenfeldt A/S
Ingeniør Lyd:Gade og Mortensen akustik A/S
Rådgivning Lyd og Lys:LAARK ApS
Entreprenør:Tømrermester Jakob Pedersen A/S
Funding:Støttet af A.P. Møllerfonden
KVUC Aula

Københavns voksenundervisningscenter flyttede i 2005 ind i den gamle kontorbygning, som dermed blev til en skole. Skiftet fra kontorbygning til skole, medfører naturligvis at skolen og huset mangler nogle af de bygningsmæssige kendetegn, som karakteriserer en moderne skole. En af de ting, som mangler, er et velfungerende samlingsrum for elever og lærere. En Aula.

Det tidligere kælderrum er indrettet i den gamle parkeringskælder under bygningen. Rummet var smalt, manglede en entydig retning og var mere et gennemgangsrum snarere end et opholdsrum. Den nye aula giver skolen et samlingsrum, som lever op til bygningens imponerende ydre, og forsyner kursister og lærere med nye rammer om fællesskabet i det gamle hus.

Helt konkret skal den nye aula ikke bare varetage funktionen som aula, men den skal også rumme grupperum i fire tilstødende rum. Desuden skal aulaen, når den ikke benyttes til samlinger, fungere som studiesal, hvor gruppearbejde, forberedelse og kortvarig undervisning af flere klasser kan finde sted.

Aularummet er skabt ved at inddrage et eksisterende gymnastikrum i det nuværende fællesrum. Ved at nedrive tilmurede felter i den eksisterende konstruktion inddrages de rum, hvor de nye læsenicher og grupperum placeres. Det eksisterende gårddæk, der danner loft over aulaen hæves og udskiftes, for at skabe lysgårde og ovenlys.

LAARK har arbejdet som totalrådgiver på projektet og har derudover rådgivet indenfor indretning, lyssætning og lyd.

KVUC Aula
Snit, 1:100 - Afslører ombygningen af den store kontorbygning, hvor kælderlokalerne er blevet transformeret til en rummelig aula.
KVUC Aula
KVUC Aula
KVUC Aula
Snit, 1:100
KVUC Aula
Visualisering – Fænomenologisk undersøgelse af lysindfaldet fra glastaget.
KVUC Aula
KVUC Aula
KVUC Aula
Projekt: KVUC Aula. År: 2023. Bygherre: KVUC. Areal: 800 kvm. Arkitekt: LAARK ApS. Bygherrerådgiver: Niels Anker Jørgensen, Engarde rådgivning ApS. Ingeniør: Bang og Beenfeldt A/S. Ingeniør Lyd: Gade og Mortensen akustik A/S. Speciale rådgivning i indretning, Lyssætning og Lyd: LAARK ApS. Entreprenør: Tømrermester Jakob Pedersen A/S.
Støttet af A.P. Møller Fonden

Andre projekter

NobisEfterslægten BibliotekKVUC ReceptionEfterslægten AulaIshøj IndskolingKVUC KlasseværelserGladsaxe AuditorieGladsaxe GymnasiumEfterslægten IndretningKVUC IndretningNørreskoven Børnehave
KVUC Aula