LAARK

KVUC Reception

Et nyt receptionsområde med reception, venteområder, vejledninger til skolens forskellige afdelinger, it-support og pedelkontor.

Type:Transformation af eksisterende receptionsområde
År:2018
Status:Realiseret
Areal:480 m2
Budget:7 mio.
Bygherre:KVUC Københavns Voksen og ungdomsuddannelser
Arkitekt:LAARK ApS som totalrådgiver
Ingeniør:Thymark.dk A/S, Gert Carstensen A/S
Entreprenør:Tømrermester Nikolaj Jørgensen ApS
Rådgivning Lyd og Lys:LAARK ApS
KVUC Reception

Københavns voksenundervisningscenter flyttede i 2005 ind i den gamle kontorbygning, som dermed blev til en skole. Skiftet fra kontorbygning til skole, medfører naturligvis at skolen og huset mangler nogle af de bygningsmæssige kendetegn, som karakteriserer en moderne skole. Tegnestuen har bl.a. stået for etablering af reception, toiletfaciliteter, klasseværelser, depotrum, lærerforberedelse, grupperum og møderum.

Det nye receptionsområde Indeholder reception, venteområder, vejledninger til skolens forskellige afdelinger, og it-support og pedelkontor. Området bindes sammen af en fælles arkitektonisk behandling. Eksisterende buer i murværket er blevet åbnet og store glaspartier og døre binder rummene visuelt sammen. Gulvene i vejledningsrummene er egegulve, og gulvet i forrummene og gangarealerne er belagt med en lys varm marmorflise, der skaber en kontinuitet i hele afdelingen.

Gangarealerne er præget af buede glaspartier, afrundede hjørner og cirkulære lamper, der blødgør ankomsten. Vejledningsrummene har et mere retlinet formsprog, i skærme, lydabsorbenter og kontorinventar som balanceres af en varm materialeholdning og lyssætning. Det store forrum gøres lysere, og mere velkommende gennem lyssætning og nye glasdøre, både til de tilstødende gangarealer og i hovedindgangen. Hovedindgangen udsmykkes med et stort metalspejl, der spejler den ankommende i relation til den oprindelige indgangsports tidsbundne udtryk, og som dermed tematiserer ankomsten og individets møde med institutionen.

LAARK har arbejdet som totalrådgiver på projektet og har derudover rådgivet indenfor indretning, lyssætning og lyd.

KVUC Reception
KVUC Reception
KVUC Reception
Projekt: KVUC Reception. År: 2018. Areal: 480 kvm. Budget: 7 mio. Bygherre: Københavns Voksenuddannelsescenter Arkitekt: LAARK ApS. Ingeniør: Thymark.dk A/S, Gert Carstensen A/S. Entreprenør: Tømrermester Nikolaj Jørgensen ApS. Specialerådgivning i indretning, lyssætning og lyd: LAARK ApS.

Andre projekter

KVUC AulaNobisEfterslægten BibliotekEfterslægten AulaIshøj IndskolingKVUC KlasseværelserGladsaxe AuditorieGladsaxe GymnasiumEfterslægten IndretningKVUC IndretningNørreskoven Børnehave
KVUC Reception