LAARK

LAARK’s arkitektoniske koncepter kan ses og forstås som konstruktionen af et maleri. Konceptet er fundamentet og basen, som skaber plads til dialog mellem farver og former. Den sidste malede streg skaber den røde tråd for hele værket. I arkitekturen genfindes det i detaljerne, der fremhæver og underbygger særlige møder og historier. Vi går fænomenologisk til værks og bestræber os på at finde en tilstedeværelse i arkitekturen, hvor opfattelsen af rum, konstruktion, lys og skygge opstår. Det skaber grundlaget for den undersøgende proces og ambitionen om at fange en genstand eller et steds essens i arkitektoniske greb.

Vores ideologi er baseret på historiefortællinger, hvor arkitekturen vokser ud af både stedets ånd og brugeren behov og identitet. Der skal være passion og en lyst til at skabe disse fortællinger og omsætte dem til poesi igennem arkitekturen.

Tegnestuen blev grundlagt i 2010 af Michael W. Laungaard. Han har skabt DNA’et og de arkitektoniske fortællinger, som går igen i LAARK’s projekter og danner fundamentet og de bærende søjler for kommende værker. Et stærkt funderet arkitektonisk udtryk sikrer LAARK en klar og tydelig stil.

Vores tilgang

At gå på opdagelse i en bygnings historie og æstetik, finde dens essens og omdanne den til et arkitektonisk koncept baseret på brugernes behov er det vigtigste punkt i et projekt. Den bedste arkitektur er ikke utopisk, men realiserbare, veltænkte koncepter og fortællinger. LAARK studerer den eksisterende historie og oversætter den til fysiske former og koncepter. En legemliggørelse af stedets iboende fortællinger kan ændre brugernes tilknytning til stedet og sætte gang i nye måder at forholde sig til rum og steder.

LAARK tegner stærke koncepter. Hvis konceptet og programmet er stærkt, kan det være nemmere at indgå de kompromiser, der indimellem er nødvendige i mødet mellem idé og praksis. Så længe konceptet er tydeligt formidlet, så vil arkitekturen stå skarpt og tydeligt. Arkitekturen skal kickstarte dialoger og samtaler, både mellem brugerne og i overført betydning, hvor bygningens elementer taler til hinanden og skaber æstetiske oplevelser.