LAARK

Østerbrogade

Ombygning af tagetage til otte nye tagboliger og etablering af nyt fælles opholdsareal.

Type:Ombygning til tagboliger
År:2020 -
Status:Under udvikling
Areal:585 m2
Bygherre:Ejendomsselskabet Ole Bruun ApS
Arkitekt:LAARK ApS
Ingeniør:Bang & Beenfeldt A/S & Gert Carstensen A/S
Ingeniør El:Gert Carstensen A/S
Østerbrogade

Projektet omfatter ombygning af tagetagen på den gamle Københavnerejendom fra 1905 på Østerbrogade. Der etableres i alt otte nye tagboliger samt en ny tagterrasse.

Bygningen er klassificeret som bevaringsværdig 4. I arbejdet med en bevaringsværdig bygning som denne, er det vigtigt at gennemføre ombygningen med respekt for det eksisterende og de kultur- og bygningshistoriske værdier.

Ved inddragelsen af de eksisterende loftrum gøres der plads til etableringen af de otte nye lejligheder, som bygges i størrelser fra 27 m2 til 133 m2. Der vil både være store penthouselejligheder og mindre kollegieværelser og boliger til studerende. Transformationen giver mulighed for en divers beboersammensætning, som skaber liv og omfavner forskellighed.

Projektet lægger op til etableringen af en ny tagterrasse, for at skabe et nyt og indbydende fællesareal for alle bygningens beboere.

Østerbrogade
Facadeopstalt, 1:150 - Tegningen illustrerer bygningens fremtidige facade efter ombygning af tagetagen.
Østerbrogade
Plantegning, 1:100 - Fremtidige forhold to tagetagen hvor der etableres otte nye lejligheder.
Østerbrogade
Facadeopstalter af hhv eksisterende forhold og fremtidige forhold.
Østerbrogade
Billede af de eksisterende forhold for tagetagen.
Østerbrogade
Billeder af de eksisterende forhold for tagetagen.
Østerbrogade
Smukke detaljer i den gamle bygning på Østerbrogade.
Østerbrogade
Facadeopstalt - Fremtidige forhold med etablering af fælles tagterrasse.
Østerbrogade
Tagplan, 1:100 - Fremtidige forhold med etablering af fælles tagterrasse.
Projekt: Østerbrogade. År: 2020 -. Bygherre: Ejendomsselskabet Ole Bruun ApS. Areal: 585 kvm. Arkitekt: LAARK ApS. Ingeniør: Bang & Beenfeldt A/S & Gert Carstensen A/S. Ingeniør El: Gert Carstensen A/S.

Andre projekter

Gl. KongevejSommerhus SkærbygårdsvejBille Brahes VejNordrefrihavnsgadeMøllegadeVed SundetEnfamiliehus i RoskildeLW StilladsTagterrasse Skolegade
Østerbrogade