LAARK

Møllegade

Ombygning og etablering af fire nye tagboliger i etageejendom fra 1880’erne.

Type:Ombygning
År:2021 -
Status:Under udvikling
Areal:330 m2
Bygherre:Ejendomsselskabet Ole Bruun ApS
Arkitekt:LAARK ApS
Ingeniør Konst.:Bang & Beenfeldt A/S
Ingeniør El:Gert Carstensen A/S
Møllegade

Projektet omfatter ombygning af tagetagen på eksisterende etageejendom på Møllegade fra 1880’erne. Der etableres fire nye tidssvarende tagboliger til udlejning samt en tagterrasse.

I arbejdet med en bevaringsværdig bygning som denne, er det vigtigt at gennemføre ombygningen med respekt for det eksisterende og de kultur- og bygningshistoriske værdier.

I ombygningen af ejendommen åbnes dele af tagetagen op til kip og der etableres nye kviste mod gården med udgangspunkt i samme rytme som mod gaden.

Der arbejdes med respekt for det nuværende facadeudtryk og bygningens materialer. Ombygningen af tagetagen medfører ikke ændring i bygningsudtrykket. Der tilføjes ovenlys mod gaden og gården for at udnytte dagslyset. De nye ovenlys integreres diskret i den eksisterende skiffertagflade og indbygges i proportioner, som underordner sig de eksisterende kviste og placeres i samme vertikale linje i forhold til vinduerne i de underliggende etager, for at bevare bygningens nuværende udtryk.

På gårdsiden etableres tagaltaner, som indpasser sig i tagfladen mellem bygningens to kviste, og bliver dermed en tilføjelse, som falder på plads i det eksisterende på en diskret måde.

Møllegade
Tagplan, 1:100 - Fremtidige forhold for tag. Der etableres nye kviste, ovenlysvinduer og tagaltaner mod gården.
Møllegade
Facadeopstalt, 1:100 - Eksisterende forhold.
Møllegade
Facadeopstalt, 1:100 - Fremtidige forhold.
Møllegade
Tagetageplan, 1:100 - Eksisterende forhold.
Møllegade
Tagetageplan, 1:100 - Fremtidige forhold.
Projekt: Møllegade. År: 2021 -. Bygherre: Ejendomsselskabet Ole Bruun ApS. Areal: 304 kvm. Arkitekt: LAARK ApS. Ingeniør Konst.: Bang & Beenfeldt A/S. Ingeniør El: Gert Carstensen A/S.

Andre projekter

Gl. KongevejSommerhus SkærbygårdsvejBille Brahes VejNordrefrihavnsgadeØsterbrogadeVed SundetEnfamiliehus i RoskildeLW StilladsTagterrasse Skolegade
Møllegade