LAARK

Nordrefrihavnsgade

Etablering af nye tagboliger i eksisterende tagetage samt forbedring af ejendommens fællesareal.

Type:Ombygning til tagboliger
År:2019 -
Status:Under udvikling
Areal:526 m2
Bygherre:Ejendomsselskabet Ole Bruun ApS
Arkitekt:LAARK ApS
Ingeniør:Bang & Beenfeldt A/S
Ingeniør El:Gert Carstensen A/S
Nordrefrihavnsgade

Projektet på Nordrefrihavnsgade omfatter opførelsen af i alt otte nye tagboliger, som etableres i tre forskellige bygninger samlet omkring et fælles gårdrum for at skabe nye gode boliger i området.

De tre bygninger er alle bevaringsværdige og vores arbejde udføres derfor med respekt for den eksisterende arkitektur i forhold til arkitektonisk greb, materialer og detaljer for at bevare bygningernes oprindelige karakter.

Transformationen af de eksisterende bygninger omfatter etablering af nye tagboliger i uudnyttede tagrum, som transformeres fra tørreloft til nye attraktive lejligheder. De allerede udnyttede tagetager ombygges for at skabe nye, moderne lejligheder, der lever op til nutidens behov. I denne forbindelse etableres også nye kviste og kvistaltaner mod gården.

Ændringerne i tagformen udføres så den fremstår neutral for det samlede udtryk hos den eksisterende og de omkringliggende bygninger.

I vores arbejde med det samlede bygningsanlæg udarbejder vi modeller for at analysere dagslysforhold i det fælles gårdrum for at sikre gode dagslysforhold for alle etager, da dette er en meget betydningsfuld faktor for en boligs kvalitet med stor indflydelse på vores sundhed og velvære.

Der er allerede gode friarealer med træer, buske og små græsplæner. Vi forstærker disse fælles, grønne uderum for at gøre dem endnu mere attraktive og indbydende. Derudover etableres en fælles tagterrasse på den eksisterende garagebygning, for at skabe et nyt attraktivt opholdsareal for beboerne.

Nordrefrihavnsgade
Facadeopstalter mod gården som viser de eksisterende forhold og ændringerne til de fremtidige forhold.
Nordrefrihavnsgade
Opstalt, tagetage - eksisterende forhold.
Nordrefrihavnsgade
Opstalt, tagetage - fremtidige forhold.
Nordrefrihavnsgade
Nordrefrihavnsgade
Plantegning, 1:100 - Fremtidige forhold for tagterrasse.
Nordrefrihavnsgade
Plantegning, 1:100 - Fremtidige forhold for tagetage hvor der etableres fire nye lejligheder.
Nordrefrihavnsgade
Plantegning, 1:100 - Fremtidige forhold for tagetage hvor der etableres to nye lejligheder.
Nordrefrihavnsgade
Plantegning, 1:100 - Fremtidige forhold for tagetage hvor der etableres to nye lejligheder.
Nordrefrihavnsgade
Snit, 1:50 - Tværsnit igennem fremtidig taglejlighed.
Projekt: Nordrefrihavnsgade. År: 2019-. Bygherre: Ejendomsselskabet Ole Bruun ApS. Areal: 526 kvm. Arkitekt: LAARK ApS. Ingeniør: Bang & Beenfeldt A/S. Ingeniør El: Gert Carstensen A/S.

Andre projekter

Gl. KongevejSommerhus SkærbygårdsvejBille Brahes VejØsterbrogadeMøllegadeVed SundetEnfamiliehus i RoskildeLW StilladsTagterrasse Skolegade
Nordrefrihavnsgade