LAARK

Bille Brahes Vej

Etablering af fire nye tagboliger samt forskønnelse af tilhørende gårdmiljø.

Type:Ombygning til tagboliger
År:2020 -
Status:Under udvikling
Areal:318 m2
Bygherre:Ejendomsselskabet Ole Bruun ApS
Arkitekt:LAARK ApS
Ingeniør:Bang og Beenfeldt A/S
Ingeniør El:Gert Carstensen A/S
Bille Brahes Vej

Projektet omfatter etableringen af fire nye tagboliger på Bille Brahes Vej samt en forskønnelse af det tilhørende gårdmiljø.

Med respekt for bygningens oprindelige karakter opføres de nye tagboliger med udgangspunkt i det gældende kulturmiljø, herunder lokal stilart, både i forhold til formsprog og materialer.

Med fokus på æstetiske og byggetekniske valg arbejdes der med helheden, integreret i hovedgrebene i den eksisterende bygningskrop. De lokale indgreb i tagfladen, der foretages, gøres med respekt for den eksisterende tagkonstruktion. Tagformen opretholdes og gennembrydes enkelte steder ved at tilføje ovenlys samt zinkbeklædte sadeltagskviste, som følger rytmen for de underliggende vinduer og med samme formsprog, som anvendes på kvistene på naboejendommene. Dette giver et roligt udtryk, som blender godt ind i omgivelserne og kvarteret. Ved bagtrapper etableres taskekviste, som underlægger sig den øvrige facade med respekt for proportioner og materialer.

Gårdmiljøet forskønnes ved at forstærke bæredygtighed og diversitet med respekt for de omkringliggende omgivelser. De grønne tiltag, som er udført i gården i 2021, forstærkes yderligere, så gården kommer til at fremstå imødekommende og indbydende, og skaber et rum for ophold for ejendommens beboere.

Bille Brahes Vej
Situationsplan - Gårdmiljøet forskønnes ved at forstærke de grønne tiltag i det fælles udeareal.
Bille Brahes Vej
Bille Brahes Vej
Plantegning, 1:100 - Fremtidige forhold hvor der etableres fire nye lejligheder.
Projekt: Bille Brahes Vej. År: 2020 -. Areal: 318 kvm. Bygherre: Ejendomsselskabet Ole Bruun ApS. Arkitekt: LAARK ApS. Ingeniør: Bang og Beenfeldt A/S. Ingeniør El: Gert Carstensen A/S.

Andre projekter

Gl. KongevejSommerhus SkærbygårdsvejNordrefrihavnsgadeØsterbrogadeMøllegadeVed SundetEnfamiliehus i RoskildeLW StilladsTagterrasse Skolegade
Bille Brahes Vej