LAARK

Kastrup Værk

Transformation af skur blandt fredede forhold på Kastrup Værk.

Type:Ombygning af fredet værk
År:2021 -
Status:Under udvikling
Areal:67 m2
Bygherre:Byggeselskab Mogens De linde
Arkitekt:LAARK ApS
Bygherrerådgiver:Byggeselskab Mogens De linde
Ingeniør:T-Kon ApS
Entreprenør:Trappefabrikken A/S
Kastrup Værk

Blandt de historiske og fredede forhold på Kastrup Værk, påbegyndt år 1749, foreslås der et nyt skur i den østlige gård, som både indordner sig og skaber en pendant til det fredede værk. I dette fredningsarbejde laves skuret som en ren fortælling om konstruktion og materialitet. Den bærende hovedkonstruktion i bindingsværk af ubehandlet lærk fremspringer fra beklædningsbrædderne og understreger det traditionelle håndværk. Taget ligger let ovenpå konstruktionen og understreger samtiden for skurets opførelse. Skuret resulterer i en moderne fortolkning af håndværkstraditioner i historiske, fredede omgivelser.

Kastrup Værk
Eksisterende forhold.
Kastrup Værk
Situationsplan, 1:200 - Skurets placering i gården.
Kastrup Værk
Opstalt, 1:100 - Fremtidige forhold.
Kastrup Værk
Tværsnit, 1:100 - Fremtidige forhold.
Kastrup Værk
Eksisterende forhold.
Kastrup Værk
Fremtidige forhold.
Projekt: Skur ved Kastrupværk. År: 2021 -. Bygherre: Byggeselskab Mogens De linde. Areal: 67 kvm. Arkitekt: LAARK ApS. Bygherrerådgiver: Byggeselskab Mogens De linde. Ingeniør: T-Kon ApS. Entreprenør: Trappefabrikken A/S.

Andre projekter

Frederiksberg BredegadeBryggergården HemsSkjulhøj AlléDet Hemmelige Rum
Kastrup Værk