LAARK

Bystævneparken

Renovering og ombygning af center for rehabilitering og akutpleje.

Type:Renovering
År:2021
Status:Realiseret
Areal:2717 m2
Bygherre:Sundheds- og omsorgsforvaltning, Københavns Kommune
Arkitekt:LAARK ApS
Bygherrerådgiver:Peder Hansen SUF
Ingeniør:Gert Carstensen A/S
Entreprenør:HOLM A/S
Bystævneparken

Projektet omfatter vedligeholdelse og renovering af gangareal og fællesområder i forbindelse med sammenlægning af rehabiliteringscenter for Københavns kommune ved Bystævneparken 18. Da vi har at gøre med rehabilitering og akutpleje har der været særligt fokus på lyssætning, håndtering af medicinrum, skyllerum, gangarealer, ergoterapi, fysioterapi, depotrum og aktivitetsrum.
Som en del af renoveringen under Covid, har tegnestuen været med til at tage foranstaltninger, så Bystævneparken kunne, hvis nødvendigt, bruges som midlertidigt nødhospital.

Bystævneparken
Bystævneparken
Bystævneparken
Plantegning og snit, 1:50 - Rumtegning for en standardbolig.
Bystævneparken
Bystævneparken
Udvælgelse af farver.
Bystævneparken
Bystævneparken
Projekt: Bystævneparken. År: 2021. Bygherre: Sundheds- og Omsorgsforvaltning. Areal: 2717 kvm. Arkitekt: LAARK ApS. Bygherrerådgiver: Peder Hansen SUF. Ingeniør: Gert Carstensen A/S. Entreprenør: HOLM A/S.

Andre projekter

Norgesminde neuro- og rehabiliteringscenterSolgavehjemmetHelsingborggadeVigerslevhus
Bystævneparken