LAARK

LAARK arbejder med projekter, der rækker fra restaurering til nye konstruktioner og helheds arkitektur og designprocesser. Det omfatter de overordnede programmer, skematisk design, design udvikling, godkendelse hos myndigheder, konstruktioner og licitations- og udbudsprocesser.

LAARK skal forstås som en virksomhed i flertal, hvor ideer og koncepter udvikles i dialog. Det er en vigtig del af kulturen på tegnestuen, hvor gensidig og løbende kritik er med til at øge selvforståelsen og identiteten. Herved kommer vi ofte uventet og ekstraordinært langt i udviklingen af god arkitektur.

LAARK har et stort netværk af samarbejdspartnere, der inkluderer tegnestuer, rådgivere, ingeniører og konstruktører. Disse samarbejdspartnere sikrer, at tegnestuen på alle felter kan levere professionelle og pålidelige projekter til vores kunder.

> Bygherrerådgivning
Fondsansøgning - Sikring af arkitektonisk niveau - Kunst - Lys

> Arkitektrådgivning
Skitsering - Myndighedsprojekt - Hovedprojekt - Udbudsprojekt - Tilbud og kontrahering

> Byggestyring
Tilsyn - Byggeledelse

> Projekteringsledelse
Styring af projekteringsforløb - IKT-ledelse

> Arkitekt Specialisering
Skole- og læringsrådgivning - Bæredygtighedsrådgivning - Inventar - Lysrådgivning - Lydrådgivning

> Vi arbejder med
Fagentreprise - Storentreprise - Hovedentreprise - Totalrådgivning