Tegnestuen

LAARK’s arkitektoniske koncepter kan ses og forstås som konstruktionen af et maleri. Konceptet er fundamentet og basen, som skaber plads til dialog mellem farver og former. Den sidste malede streg skaber den røde tråd for hele værket. I arkitekturen genfindes det i detaljerne, der fremhæver og underbygger særlige møder og historier. Vi går fænomenologisk til værks og bestræber os på at finde en tilstedeværelse i arkitekturen, hvor opfattelsen af rum, konstruktion, lys og skygge opstår. Det skaber grundlaget for den undersøgende proces og ambitionen om at fange en genstand eller et steds essens i arkitektoniske greb.

Vores ideologi er baseret på historiefortællinger, hvor arkitekturen vokser ud af både stedets ånd og brugeren behov og identitet. Der skal være passion og en lyst til at skabe disse fortællinger og omsætte dem til poesi igennem arkitekturen.

Tegnestuen blev grundlagt i 2010 af Michael W. Laungaard. Han har skabt DNA’et og de arkitektoniske fortællinger, som går igen i LAARK’s projekter og danner fundamentet og de bærende søjler for kommende værker. Et stærkt funderet arkitektonisk udtryk sikrer LAARK en klar og tydelig stil.