Laungaard Arkitekter

Nobis - Efterslægtens Idrætshus

Projektet er en opgave i at bygge en idrætshal i en ellers varieret bymasse. Dét at forholde sig til de omkringliggende typologier og finde den rigtige form og arkitektoniske identitet til idrætshallen var én udfordring. Bygningens funktioner, dansesal, fitnessrum, teorilokale, og rolle som den nye del af skolen, var en anden. Fokus blev at få skabt en dialog mellem den eksisterende skole og den nye hal. Trykket ned i landskabet ligger hallen i niveau med det eksisterende. Lys og luftlommer omkring voluminerne understreger ankomsten i de forskellige niveauer og forbinder landskabet med det indre program. Den luftige lagdelte nordvendte facade binder det ydre og det indre sammen.

NOBIS afslører ved sin opløste facade, en indre hemmelighed, en indre struktur, en opbygning i lag på lag, en arena omkring kampen. Den lagdelte facadekonstruktion, der er opbygget af translucent polycarbonat og strækmetal, virker skyggende. Med denne materialesammensætning opnås konstant diffust lys i hallen. Og giver hallen en homogen facade, der i kraft af sin materialitet ændrer karakter rundt om bygningen afhængigt af både dagslys og kunstlys. Bag ved den nordvendte facade afsløres hallens statik, søjlerne, i siluetform. Her skal der kæmpes i mellem søjlernes råhed, monumentalitet og det diffuse lys omkring søjlerne og væggen.

Type : Opførsel af idrætshus
År : 2011-2013
Status : Realiseret
Areal : 2200 m2 i totalentreprise
Budget : 38 mio
Bygherre : HF-Centret Efterslægten
Rådgiver : Nikolaj Thymark
Ingeniør : Kristian Rahbæk
Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.