Laungaard Arkitekter

Lærer- og elevlounge

I transformationen af de gamle kontorlokaler, til en moderne undervisningsinstitution, er der behov for rum hvor undervisningen kan komme på afstand.

Grundlaget herfor har været at skabe områder hvor henholdsvis eleverne og lærerne kan trække sig tilbage, spise frokost, holde møde eller slappe af i bløde møbler.

Der er i projektet fokus på programmering af zoner som imødekommer disse behov. Belysningen er integreret i lydabsorberende elementer, der er inspireret af det eksisterende kassetteloft som er fritlagt. Ydermere bliver ritualet om kaffen ophøjet ved en lydabsorberende installation som består af messingrør og lydabsorbenter, der ”vokser” fra kaffemaskinerne op i loftet.   

Rummene bliver åbnet op ved nedrivning af vægge så den visuelle kontakt bliver forstærket. Udvalgte vægflader bliver behandlet med ny materialitet i form af kabe. I endevæggen placeres spejle øverst, som giver et uendelighedsmotiv i loftet.  Zoneinddelingen i gulvet bliver tydeliggjort af skift i materialitet og niveauspring. Dette bevirker samtidig med at man kommer i en mere passende højde ift. vinduerne. 

Type : Renovering og indretning
År : 2017
Status : Skitseforslag
Areal : 350 m2
Bygherre : KVUC
Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.