Laungaard Arkitekter

KVUC Receptionen

Som en del af ombygningerne på KVUC, har det været vigtigt at give skolen en ny indbydende ankomst. Det gøres ved at samle reception og vejledningsfunktioner omkring forhallen i stueetagen. Her skabes et sammenhængende område, hvor kursisterne kan få hjælp på flere forskellige områder. 

Det nye receptionsområde Indeholder reception, venteområder vejledninger til skolens forskellige afdelinger, og it support og pedel kontor. Området bindes sammen af en fælles arkitektonisk behandling. Eksisterende buer i murværket er blevet åbnet og store glaspartier og døre binder rummene visuelt sammen. Gulvene i vejledningsrummene er egegulve, og gulvet i forrummene og gangarealerne er belagt med en lys varm marmorflise, der skaber en kontinuitet i hele afdelingen. 

Gangarealerne er præget af buede glaspartier, afrundede hjørner og cirkulære lamper, der blødgører ankomsten. Vejledningsrummene er har et mere retlinet formsprog, i skærme, lydabsorbenter og kontorinventar som balanceres af en varm materialeholdning og lyssætning.  Det store forrum gøres lysere, og mere velkommende gennem lyssætning, og nye glasdøre, både til de tilstødende gangarealer og i hovedindgangen. Hovedindgangen udsmykkes med et stort metalspejl, der spejler den ankommende i relation til den oprindelige indgangsports tidsbundne udtryk, og som dermed tematiserer ankomsten og individets møde med institutionen.

Type : Renovering og indretning
År : 2018
Status : Realiseret
Areal : 480 m2
Bygherre : KVUC
Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.