Laungaard Arkitekter

KVUC Aula, studiesal og bibliotek

HISTORIE

Københavns Voksenuddannelses Center ligger i en gammel imponerende bygning ud mod Kongens Have. Bygningen er i sin tid bygget som hovedsæde til Københavns belysningsvæsen, der har stået for forsyning af el og gas til København.På grundende hvor KVUC ligger i dag, lå brøndstræde kvarteret, som i starten af århundredet var et stærkt socialt belastet område, der som det første i København blev saneret, for at løfte kvarteret og give plads til de nye prestigebyggerier ud mod parken. Kvarterets navn stammede fra en brønd som statholderen Valkendorf lod opføre på stedet.

BEHOV og PLACERING.

Københavns voksenundervisningscenter flyttede i 2005 ind i den gamle kontorbygning, som dermed blev til en skole. Skiftet fra kontorbygning til skole, medfører naturligvis at skolen og huset mangler nogle af de bygningsmæssige kendetegn, som karakteriserer en moderne skole. En af de ting, som mangler, er et velfungerende samlingsrum for elever og lærere. En Aula. Der findes i dag et eksisterende rum, der bruges til aula, dette er indrettet i den gamle parkeringskælder under bygningen. Rummet er smalt og mangler en entydig retning. Rummet er i det hele taget præget af at være et gennemgangsrum, der hurtigst muligt er blevet klargjort til skolebrug. Det vil vi gerne lave om på, ved at give skolen et samlingsrum, som lever op til bygningens imponerende ydre, og forsyner kursister og lærere med nye rammer om fællesskabet i det gamle hus.Helt konkret skal den nye aula ikke bare varetage funktionen som aula, men den skal også rummene biblioteket i fire tilstødende rum. Desuden skal aulaen, når den ikke benyttes til samlinger fungere som studiesal, hvor gruppearbejde, forberedelse og kortvarig undervisning af flere klasser kan finde sted.Aularummetskabes ved at inddrage et eksisterende gymnastikrum i det nuværende fællesrum. Ved at nedrive tilmurede felter i den eksisterende konstruktion inddrages de rum hvor biblioteket skal placeres. Det eksisterende gårddæk, der danner loft over aulaen hæves og udskiftes, for at skabe lysgårde og ovenlys.

TEMATIKKER

Ovenlysene i det nye dæk er inspireret af de kvadratiske kasettelofter, der allerede findes på skolen, Det kvadratiske motiv er roteret 45 grader for at signalerer at der er tale om et nyt projekt, der er en del af den gamle bygning, men ikke nødvendigvis er underlagt de samme regler. Det roterede kassettemotiv videreføres i belysningen og lyddæmpningen i rummets loft.Aulaen er inddelt i tre zoner, der tiltænkes specifikke stoflige oplevelser. Området omkring scenen fint detaljeret som et skrin, med en detaljeret listebeklædning, parketscenegulv, rundinger og filtreret lys. Temaet for denne del af rummet har været byen Oxford, med tanke på dens omfavnende stoflighed, hvor både huse og belægninger er udført i den samme sandsten. Oxford står samtidig for den seriøse, traditionsbundne læring, med historie og fællesskab i højsædet. Biblioteket, som er placeret i den modsatte side af rummet, udgøres af en række rum, der smyger sig om de store eksisterende betonkonstruktioner, der bærer loftet og bygningen oven over. Disse rum har før været helt aflukket fra det store rum, men bliver nu fritlagt, så lyset fra vinduer i gården mod Gothersgade, kan trænge helt ind i aula rummet. Biblioteket er påvirket af temaet "New York" da rummene har noget urbant og dynamisk over sig, med deres forskudte niveauer og trappeløb, der minder om New Yorks brandtrapper. Det Urbane er et vigtigt karaktertræk for KVUC med skolens helt centrale placering i København. Her anvendes rå materialer, stål og fritlagte trapper.Mellemzonen er stærkt præget af de eksisterende betonkonstruktioner, og den tværgående bevægelse fra portene i sidegaderne Lønporten og Sjæleboderne. Denne zone er overgangen mellem Aulaen og biblioteket. Her brydes det rå med det forfinede. Her er studiebalkoner og bibliotekarernes modtagelse hvor de kan hjælpe Kurssiterne. Materialerne er grove træ beklædninger pudsede søjler markeret stål, og et markant lydloft.

FORLØB

Rummet strækker sig over kælder og stueetagen. I kælderniveauet indrettes der studiepladser, hvor der kan arbejdes alene eller i mindre grupper. Scenen ligger lidt højere end kælderen og er forbundet til kælderplanet med trapper over et par mindre afsatser, der kan danne base for gruppearbejde når scenen ikke bruges. I scenens bagvæg er der adgang til to mindre rum, der kan bruges til grupperum i hverdagen, eller som bagscene ved arrangementer. Scenen er forbundet til balkonen i stueetagen ved hjælp af en bred, central trappe, der kan bruges som tribune. På hver side af trappen udvides balkonen med rundinger, der spiller sammen med de eksisterende rundede vægge. Fra de runde balkoner har man udsyn til scenen og de kan bruges til oplæg eller gruppearbejde for én klasse på hver balkon. På den ene balkon er der placeret et informationspunkt, hvor kursisterne kan møde bibliotekarerne. Et gammelt vandtrug med stenhuggede dekorationer, fra dengang der blev trukket hestevogne gennem bygningen genbruges som aflevering og udleveringssted for bøger.Fra balkonen er der adgang til biblioteket. Bagerst i rummet findes 4 mindre rum, hvor bøgerne bliver opbevaret. Derudover vil der være mindre opstillinger af borde og stole, hvor det er muligt at fordybe sig eller arbejde i små grupper. Det ene af rummene er bibliotekarernes kontor, hvor de kan trække sig tilbage og varetage det administrative arbejde i forbindelse med biblioteket. Bibliotekarkontoret ligger ved siden af informationspunktet og afleveringsstedet. I midten af rummet, mellem biblioteksrummene, ligger en af skolens hovedtrapper. I denne trappe er der et stort vindue, hvis lys bliver trukket ind i aularummet, ved at bygge en glasvæg mellem trapperum og aula. Den visuelle åbning til denne trappe vil styrke aulaens forbindelse til skolens andre etager.

Type : Projekt forslag - Renovering og ombygning
År : 2016
Status : Skitseforslag
Areal : 800 m2
Bygherre : KVUC
Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.