Laungaard Arkitekter

Den Indonesiske Ambasade - ETABLERING AF UDSTILLINGSHUS

Projektet er en tilbygning til den indonesiske ambassade. Der ønskes en ny addition på ambassadens sydfacade. Rummet skal kunne udnyttes til både ophold og udstilling af ambassadens samling af kunst. Vi foreslår en udvidelse af det eksisterende plateau mod syd. Det danner et nyt opvarmet rum i forlængelse af bygningen og lader et nyt åbent plateau smelte sammen med landskabet. Det tilstræbes at skabe en glidende og æstetisk overgang mellem inde og uderum. Der spilles på de eksisterende terrænspring, disse udnyttes og et landskab af trapper, trin og niveauer flyder ud i haven. Disse forskelligartede trin aktiverer den nye addition - der etableres siddezoner, rindende vand, reposer og plinter til kunst. Trapper og trin i forskellige højder bebos og indrettes. Ude i haven, langs beplantningen, etableres lignende trin og belysning, så et samspil mellem have og bygning forstærkes og havens rum aktiveres.

Type:Tilbygning
År:2012
Status:Skitseprojekt
Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.