Laungaard Arkitekter

Dagsinstitutioner for Furesø kommune

Vi arbejder for tiden med at skitsere, projektere og tilsynsføre på fire daginstitutioner for Furesø kommune. Daginstitutionerne skal udbygges med ekstra grupperum, puslerum, liggehaller, personale faciliteter og lignende. I projekterne søger vi at opnå bedst mulige fremtidige forhold hvad angår rumlige forløb, materialitet, lys og lyd. Der indgår blandt andet adskillige udbygninger, ombygninger, nyopførelse af skur og etablering af udearealer i projekterne. Rummene skal understøtte pædagogikken og de mange funktionskrav, der er i forbindelse hertil. Projekterne bliver udført i konsortium med Rytter arkitekter.

Type : Udbygning og renovering
År : 2018
Status : Under udførelse
Areal : 1000+ m2
Bygherre : Furesø kommune
Ingeniør : Nikolaj Thymark
Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.